Ruben de denker

Kent u het beeld van Rodin "de denker"? Wij hebben Ruben, hij bedenkt veel oplossingen en programmeert vele systemen. Wat een mooi beeld hé, die Ruben?!